Varför får man Demodex?

Du har kanske läst om Demodex och vet att det är ett kvalster som kan ge symptom i ögonen. Men varför får man Demodex?

Demodex-kvalster hos människor

Demodex är ett kvalster som alla människor har. Vi ”smittas” av våra föräldrar, troligen redan under det första levnadsåret. Hos människan finns två typer, Demodex folliculorum och Demodex brevis. 

Demodex folliculorum är omkring 0,4 mm stor och lever i hudens hårsäckar, där de bildar kolonier. Demodex brevis är endast hälften så stor och lever ensam i hudens fettkörtlar.

Demodex kan man inte se med blotta ögat, däremot kan man se spår. Det visar sig som avlagringar, "grus" längs ner på ögonfransarna.

Vad lever Demodex av?

Demodex är mycket ljusskygga och gömmer sig djupt nere i hudens körtlar på dagen, men i mörkret kommer de upp och rör sig på huden. De lever av de fetter som produceras i körtlarna och av körtelvävnad som de skrapar loss från körtelväggen. Demodex har inget avföringssystem. All avföring samlas inne i kroppen tills de dör och går i upplösning nere i körteln.

Kvalstren kommer upp på hudens yta för att skifta form och för att para sig. Efter parningen lägger honan sina ägg nere i en körtel. Den samlade levnadstiden från ägg till larv och nymfstadier tills de dör som vuxna är ca 20 dagar.

Antalet Demodex på kroppen ökar i takt med att vi blir äldre, och de breder ut sig över större områden på huden, och speciellt i ansiktet.

Problem med Demodex och ögon

Många lever utan att besväras av Demodex, men de senaste åren har det bevisats att Demodex hos vissa ger allvarliga hud- och ögonproblem. De som drabbas av symptom har upp till 10 gånger fler Demodex på huden. Vad det är som får antalet att öka så kraftigt är ännu oklart.

Ålder och nedsatt immunförsvar är exempel på faktorer som leder till ökning av Demodex.

Förstör tårkörtlar

Demodex ger problem genom att att de förstör körtelväggarna, de upplöses i körtlarna. Dessutom äter de oljor och fetter som körtlarna producerar, och som egentligen ska hamna i tårvätskan.

Blefarit av Demodex

I infekterade områden är immunförsvaret konstant aktivt för att rensa och läka skador. Det leder till kronisk inflammation i dessa områden. Demodex är ofta inblandad vid blefarit (ögonlocksinflammation) och kroniska inflammationer på ögats yta (konjunktivit och keratit)

Torra ögon

För stort antal hårsäckskvalster i ögonlockens körtlar hindrar att ögats yta får tillräckligt av de oljor som ska skydda tårfilmen och ögat. Det ger ökad avdunstning av tårvätskan och leder till torra ögon.

Rosacea och Demodex

Demodex ger också direkta problem genom att transportera bakterier från hudens yta och ner i körtlarna. På det sättet medverkar de till eksem och vaglar samt möjligen också till förvärring av akne. Vid rosacea har det visat sig att Demodex spelar en roll i den inflammatoriska kaskaden.

Symptom på Demodex vid ögonen

De symptom som visar sig när antalet kvalster blir för högt vid ögonen förutom att ögonen känns allmänt irriterade:

  • Klåda på ögonlocken vid fransarna, när det blivit mörkt och Demodex kommer upp på huden.

  • Beläggningar på ögonfransarna, speciellt vid roten.

  • Ögon som ofta rinner.

  • Irritation, rodnad eller skador på huden.

Behandla Demodex

Målet med behandlingen är inte att utrota alla Demodex på kroppen. Det är inte möjligt, men att avlägsna dem från de hudområden där antalet har blivit för högt och orsakar problem. 

Demodex är svåra att bekämpa. Nere i körtlarna är de väl skyddade och de typer av bekämpningsmedel vi tål att använda, har ingen eller begränsad effekt mot Demodex.

Dock har man hittat en effektiv behandling. Det har visats att växtoljan 4-Terpineol (4TO), utvunnet ur australiensisk Tea Tree olja, effektivt dödar Demodex.

4TO är effektiv även i låg koncentration och kan användas utan att skada huden eller ögonen.

Preparat med 4TO är lämpligt för att bibehålla en hälsosam, naturlig balans på huden och skydda efter en behandling av hudproblem som blefarit, rosacea, acne, vaglar och andra inflammatoriska tillstånd där hårsäckskvalster,  bakterier och andra mikrober spelar en roll.

Medlen används på kvällen omedelbart före sänggåendet och bör sitta på huden över natten. Den renande och förebyggande effekten uppnås under natten.

Medel mot Demodex vid ögonen

Det finns tre preparat på marknaden idag.

  • ilid dex Xtra 4% är ett skum med hög halt av 4TO. En behandling med ilid dex Xtra varar i 40 dagar, 2 fulla livscykler av Demodex. Därmed utrotas både kvalster och de larver som kläckts nere i körtlarna.
  • ilid dex 2% är ett mildare rengöringsskum för daglig rengöring och skydd av ögonlocken och huden i hela ansiktet vid problem med bakterier, Demodex och andra mikrober.
  • Blephademodex är servetter med 2,5% 4TO. Lindrar symtomen förknippade med Demodex­-kvalstret och minskar effektivt antalet kvalster.

Här finns alla preparat som behandlar Demodex vid ögonen >

Lämna en kommentar