Hur mycket ögondroppar kan man ta?

Region Stockholms läkemedelskommitté ger ut informationsmaterial som handlar om behandling av torra ögon.

Vi har tagit ut några punkter som handlar om receptfria smörjande ögondroppar, samt ett stycke om konserveringsmedel i ögondroppar och varför det ska undvikas.

Länk till hela informationen finns längst ner.

Man kan inte överdosera receptfria ögondroppar

Vanligt doseringsintervall av ögondroppar är 4–6 gånger dagligen. Doseringen ska dock alltid individualiseras. Preparaten kan inte överdoseras.

Det är vanligt att besvären kommer och går, och man kan behöva droppa i återkommande perioder.

Vid frekvent och långvarig behandling bör droppar utan konserveringsmedel väljas.

Vissa upplever god lindring av en typ av droppe som någon annan inte alls tycker är bra. Ibland måste man prova sig fram mellan olika sorter.

Här finns Care of eyes lista på bästa ögondropparna vid olika typer av torra ögon >

Konserveringsmedel i ögondroppar

Konserveringsmedel kan lösa upp tårfilmens lipidlager, hämma tårfilmens lysozymaktivitet, försämra epitelets sårläkning, ge epitelcelldöd, ökad kornealpermeabilitet och sensibilisering med risk för allergiutveckling.

Informationen ovan kommer från ett informationsmaterial från Region Stockholms läkemedelskommitté, expertgruppen för ögonsjukdomar.

 

Lämna en kommentar