Är det bra dricka vatten mot torra ögon?

Har du kanske läst att det är bra att dricka vatten om du har torra ögon? I så fall glöm det. En ny stor studie visar att det inte hjälper - det blir lite sämre!

Studien, publicerad i Acta Ophthalmologica, testade hypotesen att dricka mycket vatten är associerat med lägre risk för torra-ögon-sjukdomar (DED).

Om studien

Studien inkluderade mer än 51 000 deltagare med en medelålder på 51 år. Man utvärderade förekomsten av torra ögon och vattenintaget med hjälp av en enkät från Women's Health Study. 

Ökad risk för torra ögon om du dricker mycket vatten

Ett större vattenintag var inte kopplat till minskad risk för torra ögon. Snarare var det förknippat med en ökad risk för torra ögon. Mer studier behövs för att helt förstå effekten på ögat av att dricka mycket vatten, men denna studie fann inga bevis för att ett större vattenintag är bra när det gäller just torra ögon.

Här finns hela studien i Acta Ophtalmica om torra ögon och att dricka mycket vatten>

Hur kan man motverka torra ögon?

Ett enkelt och bra tips är att göra en blinkövning för att hålla tårkörtlarna i trim.

Här hittar du blinkövningen som motverkar torra ögon >

Att massera ögonlocken, gärna med värme, för att stimulera tårkörtlarna är också ett beprövat tips för att både motverka torra ögon och minska problem med torra ögon.

Här finns instruktioner hur du masserar ögonlock >

Lämna en kommentar