Hjälp när ögat är inflammerat - Desodrop

Desodrop hjälper dina ögon vid behandling av inflammationer/infektioner, före och efter ögonkirurgi samt främjar läkningsprocessen.

Desodrop är en skyddande och smörjande ögondroppe för både barn och vuxna.

Tack vare innehållet av ozoniserad olja och liposomer minskar Desodrop bakteriernas förmåga att bilda biofilm vilket bidrar till deras nedbrytning.

Innehållet bidrar till att stabilisera tårfilmens lipidlager (oljelager), minskar avdunstning och säkerställer omedelbar lindring.

När kan det vara bra att använda Desodrop?

  • Som en del av profylax före och efter kirurgi (t.ex. vid katarakt, intravitreala injektioner osv.). 
  • Vid inflammatoriska sjukdomar i hornhinnan (keratit) och bindhinnan (konjunktivit), inklusive de av infektiöst ursprung (från bakterier, virus, svampar)
  • Vid antibiotikabehandling, hos vuxna och barn
  • Vid nötning, skada på hornhinnan, användning av kontaktlinser
  • Vid förändringar i ögonytan på grund av instabilitet i tårfilmen, även för den med återkommande ögoninfektioner.

Desodrop är en medicinteknisk produkt.

Här kan du köpa Desodrop >

Lämna en kommentar